تبلیغات

دیالوگ های ماندگار و دل نوشته

 

+رفتم خواستگاری دختره ازم ماشین و خونه و پول خواست ولی من هیچکدوم از اینارو نداشتم 
– خب چیکار کردی؟
+هیچی، منم تصمیم گرفتم شوهر کنم

#دیالوگ

تبلیغ

توضیح تصویر

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار