تبلیغات

استخدام کارشناس بازرگانی و کارشناس دامپروری در اصفهان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلیجنسیتمقطعرشتهتجربهشرایط احرازکارشناس بازرگانیآقاکارشناسیمدیریت۲ الی ۳ سال به بالادارای مهارتهای ارتباطی قویپویا، با انرژی، منظم و با انگیزهسابقه فروش و بازاریابیکارشناس دامپروریآقاکارشناسیدامپروریحداقل ۳ سالآشنایی به پرورش طیورخواهشمند است افراد واجد الشرایط رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال و در عنوان ایمیل عنوان شغلی را بیان نمایند.
ذکر عنوان شغلی در موضوع ایمیل الزامی است.

تبلیغ

توضیح تصویر

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار